Nassau 2010 – 2015

Promotie Leeuwarden als hofstad

 

LEEUWARDEN (NL) – Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Museum, de Fryske Akademy, Tresoar , Historisch Centrum Leeuwarden, Stichting Nassau en Friesland en Marketing Leeuwarden hebben besloten om voor de periode 2010-2015 samen op te trekken voor wat betreft diverse activiteiten met als onderwerp Nassau 2010-2015.

Op donderdag 8 april 2010 hebben Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Museum, de Fryske Akademy, Tresoar , Historisch Centrum Leeuwarden, Stichting Nassau en Friesland en Marketing Leeuwarden een verklaring ondertekend waarin zij de samenwerking voor het project Nassau 2010-2015 onderschrijven. Deze verklaring is ondertekend door: Bearn Bilker namens Stichting Nassau en Friesland, Saskia Bak namens Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Museum, Hanno Brand namens de Fryske Akademy, Bert Looper namens Tresoar, Geart de Vries namens Historisch Centrum Leeuwarden en Haike Visscher namens Marketing Leeuwarden. Heel toepasselijk vond deze ondertekening plaats in het voormalig paleis van Marijke Meu, het Keramiekmuseum Princessehof. Klik op foto voor vergroting

In de komende vijf jaar zijn er diverse gebeurtenissen die een relatie hebben met het Huis Oranje-Nassau en in het bijzonder met de Friese Nassaus. Zo valt te verwachten dat er sprake zal zijn van een troonwisseling en in 2013/2015 zal herdacht worden dat het Koninkrijk der Nederlanden tweehonderd jaar bestaat. Daarnaast zijn er historische herdenkingen, zoals in 2011, als het driehonderd jaar geleden is dat stadhouder Johan Willem Friso verdronk. En in 2015 is het 250 jaar geleden dat de geliefde prinses Maria Louise van Hessen-Kassel overleed, beter bekend als Marijke Meu.In dezelfde periode opent het nieuwe Fries Museum zijn poorten en dan zal het thema Nassau en Friesland ook volle aandacht krijgen. Het Princessehof heeft van april 2010 tot november 2010 al een expositie: Oranjegoed! – vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek. De Fryske Akademy wil graag wetenschappelijke studies het licht doen zien, door middel van biografieën van de Friese Nassaus, tevens zal met een drietal Duitse universiteiten samen gewerkt worden aan dit thema. Uitwisseling met Duitse Nassausteden zal ook inhoud krijgen, zeker met de Dietz, het graafschap waar de Friese Nassaus soeverein vorst waren. Er komen exposities van archivalia met dwarsverbanden tussen Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is het Hofstadverleden van Leeuwarden een uniek kenmerk waarmee de Friese hoofdstad zich goed kan profileren ten opzichte van andere Nederlandse monumentale steden.

Nassau-comité
Een en ander betekent dat er veel staat te gebeuren. Er is een comité van aanbevelingen. Deze bestaat uit de volgende personen:
• dr Thomas Läufer, Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Den Haag
• John Jorritsma, Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân
• drs Ferd Crone, Burgemeester van Leeuwarden
• drs Reinildis van Ditzhuyzen, historica, ’s-Gravenhage
• Gerhard Maxeiner, Oberbürgermeister der Stadt Diez
• Anne Wil Blankers, actrice, Harmelen
• mr Rienk Wegener Sleeswijk, Kamerheer van de Koningin in Fryslân.

Info: www.princessehof.nl
Info: www.friesmuseum.nl
info: www.fryskeakademy.nl
info: www.tresoar.nl
info: www.historischcentrumleeuwarden.nl
info: www.nassau-en-friesland.nl
info: www.marketingleeuwarden.nl
Tourist information: www.frieslandholland.nl
Meer nieuws: www.friesland-holland-nieuws.nl
Fries Nieuws: www.frysknijs.nl